deutsch english françaisitaliano

 

 

 

 

 

 

 

   

Exhibition: from 14 October - 20 November 2016

 

 

 

 

Jewellery:

SILKE KNETSCH

CHRISTIAN STREIT

 

Sculptures:


STEINUNN GRAAS-GUDLAUGSDOTTIR

 

 

 

  

 

 


Silke Knetsch: Ring silver, gold 24 cts, prasiolith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silke Knetsch: Ring black silver, gold 24 cts,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silke Knetsch: necklace black silber, gold 24 cts, diamants

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silke Knetsch: earrings, gold 18/24 cts, rubis, tansanit

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Christian Streit:
ring black silber, diamantchips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Streit: ring black silber, gold 24 cts,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Streit: ring black silber,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Streit: ring black silber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Streit: necklace, silber oxyd., black diamants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Streit: earrings, gold 18/24 cts, pearls, diamantchips, rockcr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Streit: ring silber, gold, garnet

 

 

 

 

 

 

 

Skulpturen: STEINUNN GRAAS-GUDLAUGSDOTTIR


 

 

 

 

 

 


Steinunn Graas-Gudlaugsdottir:Sculpture grès

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Steinunn Graas-Gudlaugsdottir: Sculpture grès

 

 

 

 

 

 

 

 


Steinunn Graas-Gudlaugsdottir: Sculpture grès

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinunn Graas-Gudlaugsdottir: sculpture grès

 

 

 

 

 

 

 


 


Steinunn Graas-Gudlaugsdottir: sculpture grès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinunn Graas-Gudlaugsdottir: sculpture grès

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinunn Graas-Gudlaugsdottir: sculpture grès

 

 

 

 

 

 

Steinunn Graas-Gudlaugsdottir: sculpture grès

current exhibition

exhibition calendar